هادی خادمی مدیر طراحی محصول فناپ تک در پنل راهکارهای QR Code – فناپ‌تک
خانه / هم‌اندیشی در باب پرداخت کیوآر (پنل مجله عصر تراکنش) / هادی خادمی مدیر طراحی محصول فناپ تک در پنل راهکارهای QR Code

هادی خادمی مدیر طراحی محصول فناپ تک در پنل راهکارهای QR Code

هم‌اندیشی در باب پرداخت کیوآر (پنل مجله عصر تراکنش)

زیرساخت وجود دارد ولی از لحاظ تجهیز پذیرندگی، هنوز به بلوغ لازم نرسیده‌ایم پرداخت کیوآر پدیده جدیدی نیست اما در ایران چندان مورد اقبال نبوده است مدیر طراحی محصول فناپ تک، سید هادی خادمی، در پنلی که توسط مجله عصر تراکنش برگزار شد دیدگاه‎های خود در این حوزه را ارائه نموده است.

همچنین ببینید

معرفی خوددریافت رمسان در عصر تراکنش

شرکت فناپ‌تک فعالیت تولیدی خود را از سال ۱۳۹۴ در منطقه آزاد اروند و شهر مقاوم …

 طراحی سایت