برگزاری پنجمین جلسه ره‌نگاشت فناپ‌تک – Fanap Tech
برگزاری پنجمین دوره ره‌نگاشت فناپ‌تک

فناپ‌تک برای تصویرسازی از مسیر پیش روی خود، از سال گذشته اقدام به برگزاری جلسات تبیین ره‌نگاشت خود نموده است که آخرین جلسه آن هفته گذشته برگزار شد.

خانه / اخبار / برگزاری پنجمین جلسه ره‌نگاشت فناپ‌تک

برگزاری پنجمین جلسه ره‌نگاشت فناپ‌تک

رهنگاشت فناپ تک

ره‌نگاشت فناپ تکبرگزاری پنجمین جلسه رهنگاشت #فناپ_تک
ره‌نگاشت ابزاری است که شرکت‌ها برای طراحی نقشه استراتژی خود از آن بهره می‌گیرند. نقشه راه یا همان ره‌نگاشت امکان به تصویر کشیدن ارتباط ساختاری بین علوم، فناوری و کاربردهای آن در کسب‌وکار شرکت را فراهم می‌آورد. این ابزار هماهنگی بین فعالیت‌ها و منابع را بهبود داده و در محیط‌های کسب‌و‌کاری سرشار از پیچیدگی و عدم قطعیت کاربرد فراوانی دارد.
در همین راستا فناپ‌تک برای تصویرسازی از مسیر پیش روی خود، از سال گذشته اقدام به برگزاری جلسات مرتبط با این موضوع نموده که پنجمین جلسه آن هفته گذشته برگزار شد.

همچنین ببینید

فناپ تک برنده مناقصه به پرداخت ملت شد

فناپ‌تک برنده مناقصه شرکت به‌پرداخت ملت / سفارشی‌سازی کارت‌خوان، متناسب با نیاز مشتری

شرکت فناپ‌تک با حضور در مناقصه شرکت به‌پرداخت ملت برنده مناقصه و فروش بیش از صدهزار دستگاه کارت‌خوان سیار …

 طراحی سایت