اخذ رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در سه رشته – Fanap Tech
 طراحی سایت