اخذ رتبه یک شورای عالی انفورماتیک در سه رشته – فناپ‌تک
 طراحی سایت