رتبه یک شورایعالی انفورماتیک در سه رشته – Fanap Tech
 طراحی سایت