راکی رول ویژه خودپرداز – فناپ‌تک
راکی رول ویژه خودپرداز

کاغذ حرارتی محصولی است که برای چاپ انواع رسید از آن استفاده می‌شود. تصویر روی این نوع کاغذ به وسیله اعمال انرژی حرارتی از طریق هد پرینتر و بدون استفاده از رنگ یا ریبون ایجاد می‌گردد. کاغذ حرارتی دارای پوششی است که به حرارت حساس است و پس از تماس با حرارت رنگ آن تغییر می‌کند. از این روش چاپ در اندازه‌های مختلف و حتی بسیار کوچک بهره گرفته می‌شود. به طور عمده برای صدور رسید پرداخت دستگاه‌های پوز و خودپرداز، صندوق‌های فروشگاهی، چارت‌های پزشکی (نوار قلب) و صدور بلیت مصرف می‌شود.

اندازه‌های رول ATM

 

  • 79*25*180
  • 79*25*200
  • 79*25*240
  • 79*25*280
نکات با اهمیت در مورد کاغذ حرارتی
  1. وزن یا گراماژ
  2. استقامت یا ضخامت
  3. کیفیت چاپ حرارتی
  4. عمر چاپ روی کاغذ
  5. قابلیت چاپ روی آن قبل از عملیات حرارتی به صورت فلکسو یا افست

 

 

 

 طراحی سایت