راکی رول حرارتی ویژه صندوق فروشگاهی – فناپ‌تک
راکی رول حرارتی ویژه صندوق فروشگاهی

کاغذ رول حرارتی محصولی است که برای چاپ انواع رسید از آن استفاده می‌شود. تصویر روی این نوع کاغذ به وسیله اعمال انرژی حرارتی از طریق هد پرینتر و بدون استفاده از رنگ یا ریبون ایجاد می‌گردد. کاغذ حرارتی دارای پوششی است که به حرارت حساس است و پس از تماس با حرارت رنگ آن تغییر می‌کند. از این روش چاپ در اندازه‌های مختلف و حتی بسیار کوچک بهره گرفته می‌شود. به طور عمده برای صدور رسید پرداخت دستگاه‌های پوز و خودپرداز، صندوق‌های فروشگاهی، چارت‌های پزشکی (نوار قلب) و صدور بلیت مصرف می‌شود.

امکان چاپ افست و شخصی‌سازی رول حرارتی ویزه صندوق فروشگاهی وجود دارد.

اندازه‌های کاغذ رول حرارتی ویژه صندوق فروشگاهی
  • 79*18*40
  • 79*18*45
  • 79*18*50
  • 79*18*55
  • 79*18*60
نکات با اهمیت در مورد کاغذ رول حرارتی
  1. وزن یا گراماژ
  2. استقامت یا ضخامت
  3. کیفیت چاپ حرارتی
  4. عمر چاپ روی کاغذ
  5. قابلیت چاپ روی آن قبل از عملیات حرارتی به صورت فلکسو یا افست
 طراحی سایت