کاغذ رول حرارتی ویژه خودپرداز – Fanap Tech
کاغذ رول حرارتی ویژه خودپرداز

کاغذ رول حرارتی محصولی است که برای چاپ انواع رسید از آن استفاده می‌شود. تصویر روی این نوع کاغذ به وسیله اعمال انرژی حرارتی از طریق هد پرینتر و بدون استفاده از رنگ یا ریبون ایجاد می‌گردد. کاغذ حرارتی دارای پوششی است که به حرارت حساس است و پس از تماس با حرارت رنگ آن تغییر می‌کند. از این روش چاپ در اندازه‌های مختلف و حتی بسیار کوچک بهره گرفته می‌شود. به طور عمده برای صدور رسید پرداخت دستگاه‌های پوز و خودپرداز، صندوق‌های فروشگاهی، چارت‌های پزشکی (نوار قلب) و صدور بلیت مصرف می‌شود.

امکان شخصی سازی کاغذ رول حرارتی ویژه خودپرداز وجود دارد.

اندازه‌های رول حرارتی ATM

 

  • 79*25*180
  • 79*25*200
  • 79*25*240
  • 79*25*280
نکات با اهمیت در مورد کاغذ رول حرارتی
  1. وزن یا گراماژ
  2. استقامت یا ضخامت
  3. کیفیت چاپ حرارتی
  4. عمر چاپ روی کاغذ
  5. قابلیت چاپ روی آن قبل از عملیات حرارتی به صورت فلکسو یا افست

 

 

 

 طراحی سایت