چاشت بامداد - Fanap Tech

چاشت بامداد

سورپرایز با صبحانه‌های خوشمزه دیگه داره به چالش‌ خوب شرکت‌های ایرانی تبدیل میشه؛

اگه تا دیروز #توئیتربرای روز اول کارکنان خودش صبحانه کاری با مدیرعامل تدارک می‌دید، امروز شاهد این هستیم که برای حفظ انگیزه و همچنین ایجاد حس ارزش بیشتر به کارکنان، شرکت فناپ‌تک با سلیقه خوب و ابتکارات خاص از نیروهای ارزشمند خودش پذیرایی می‌کنه.

 طراحی سایت